Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    OK

W SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY DOSTARCZAMY WYSOKIEJ JAKOŚCI, FUNKCJONALNE I BEZPIECZNE PRODUKTY.

KODEKS POSTĘPOWANIA

Dotyczy wszystkich fabryk współpracujących i ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy.
Główne zasady:
-brak pracy przymusowej,
-brak zatrudnienia dzieci,
-wolność zrzeszania się i reprezentacji pracowniczej,
-równość traktowania,
-bezpieczne i higieniczne środowisko pracy.ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY

Naszą produkcję zlecamy w fabrykach objętych programem, mającym na celu porozumienie w sprawie bezpieczeństwa pożarowego i budowlanego.
Fabryki przechodzą audyty pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, instalacji elektrycznej i konstrukcji budynku.
Następnie pod nadzorem tej organizacji, wdrażają ulepszenia, aż do osiągnięcia najwyższych standardów bezpieczeństwa.FABRYKI AUDYTOWANE PRZEZ ORGANIZACJE SEDEX ORAZ BSCI W ZAKRESIE WARUNKÓW PRACY I ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA

Obie instytucje są niezależnymi organizacjami, które wyznaczają standardy kontroli warunków pracy w fabrykach. Ich standardy, są zgodne z naszym kodeksem postępowania.
Sprawdzane są m. in.: sprawiedliwe wynagradzanie, przestrzeganie czasu pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, zakaz zatrudniania dzieci, brak dyskryminacji oraz brak pracy przymusowej.CERTYFIKAT WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION

Większość naszej produkcji odbywa się w fabrykach posiadających prestiżowy certyfikat Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP). Największy na świecie niezależny program certyfikacji zakładów produkcyjnych koncentrujący się głównie na sektorach odzieży, obuwia i wyrobów szytych.KONTROLA JAKOŚCI

Inspekcje przeprowadzane przez naszych kontrolerów dla spełnienia surowych standardów jakości.STANDARD 100 BY OEKO-TEX

Oferujemy szeroki wybór asortymentu z certyfikatem Oeko-tex. Produkty, którym przyznano ten znak, są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka.WYKORZYSTANIE BAWEŁNY ORGANICZNEJ

Współpracujemy z dostawcami posiadającymi certyfikaty Organic Content Standard (OCS) lub Global Organic Textile Standard (GOTS). Bawełna organiczna jest najbezpieczniejsza dla zdrowia użytkowników, jak i osób pracujących przy jej wytwarzaniu. Przy produkcji bawełny organicznej nie wykorzystuje się środków chemicznych, czy GMO oraz zużywa się znacznie mniej wody, jednocześnie zmniejsza się emisja CO2, a do gleby nie przedostają się substancje chemiczne. W 2020 roku zdecydowanie zwiększamy udział bawełny organicznej w naszych produktach.Papier wykorzystany do produkcji naszego katalogu powstał z drewna pochodzącego z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób.