Our sites use cookies.
Privacy policy.    OK

Contact customer service

Paulina Wojciechowska
Export Manager for Europe
+48 609 990 834
e-mail: paulina.wojciechowska@lppprint.com


Katarzyna Reus
Export Manager for Czech Republic and Slovakia
+48 665 850 172
e-mail: katarzyna.reus@lppprint.com

Office address

Office LPP PRINTABLE - entrance E
ul. Magnacka 4
80-180 Gdańsk-Kowale
E-mail: dok@lppprint.com

Warehouse address

Warehouse LPP PRINTABLE - entrance D
ul. Magnacka 4
80-180 Gdańsk-Kowale